KANCELARIA KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WEJHEROWA – WEJHEROWO ADAM GRZONA


 

Kancelaria Komornika Adama Grzona funkcjonuje od 2011 r i nieustannie zwiększa swój potencjał. Nasza kadra dokłada wszelkich starań, aby wszystkie Państwa wnioski były realizowane na bieżąco. Naszej pracy na co dzień towarzyszy duże zaangażowanie i indywidualne podejście do każdej sprawy, jak także używanie najnowszych rozwiązań teleinformatycznych.

W naszej Kancelarii rozwiązania pozwalają na prowadzenie postępowań w sposób łączący doświadczenie oraz wiedzę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi, dzięki temu nasza praca jak i wyniki przekładają się w zadowolenie wierzyciela.

 

 

KOMORNIK SĄDOWY POSIADA DOSTĘP DO :

 

 • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) – system umożliwiający uzyskanie informacji o pojazdach mechanicznych dłużników.
 • OGNIVO v2 – system umożliwiający poszukiwanie i zajęcie natychmiastowe rachunków bankowych dłużników.
 • EPU Elektroniczny system sądowy (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) – system umożliwiający egzekucję na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych.
 • PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) – system umożliwiający poszukiwanie źródeł dochodu dłużnika.
 • Bazy PESEL CPD (Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) – system umożliwiający uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika i jego rodziny.
 • Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych – elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych umożliwiający ustalenie nieruchomości należących do dłużnika.

Opisane powyżej systemy informatyczne są jednymi z narzędzi pracy w Kancelarii komorniczej, wspomagającymi między innymi czynności terenowe.

 

 

ZADANIA KANCELARII KOMORNIKA:

 

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wejherowa – Wejherowo Adam Grzona wykonuje następujące zadania:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
 • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
 • weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.
ceidg-komornik-adam-grzona epu-komornik-adam-grzona cpd-komornik-adam-grzona pue--komornik-adam-grzonacepik-komornik-adam-grzonagus-komornik-adam-grzona
kir-ognivo-komornik-adam-grzona mpe-komornik-adam-grzona krs-komornik-adam-grzona mswia--komornik-adam-grzonakomornik-it-komornik-adam-grzona zrodlo-komornik-adam-grzona epuap-komornik-adam-grzona

 

 

Dzięki tym wszystkim aplikacjom znacznie skraca się, czas reakcji na zlecenie wierzyciela w celu odzyskania od dłużnika swoich należności. Narzędzia te są cały czas modyfikowane i usprawniane co pozwala nam uzyskać pełną zgodną z rzeczywistością charakterystykę informację do spraw założonych przez wierzycieli.