EGZEKUCJA Z UMOWY O PRACĘ


 

Co do zasady, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę podlega egzekucji w połowie. Ochronie podlega jedynie najniższe wynagrodzenie. Jeśli dłużnik osiąga zarobki niewiele wyższe od najniższego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 1680 zł brutto, to komornik może zająć jedynie kwotę przekraczającą to najniższe wynagrodzenie. W przypadku zadłużenia alimentacyjnego komornik może zająć ⅗ wynagrodzenia, a najniższe wynagrodzenie nie jest chronione. Egzekucja z umowy zlecenia i o dzieło W przypadku umowy zlecenia i o dzieło komornik zazwyczaj zajmuje całość wynagrodzenia dłużnika. Jednak gdy umowa zlecenie czy o dzieło jest jedynym źródłem utrzymania (otrzymywanym cyklicznie, np. co miesiąc), to dłużnik może domagać się ochrony takiej samej, jak w przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

 

Ochronie podlegają wynagrodzenia z tych umów tylko w sytuacji, kiedy są to jedyne źródła utrzymania dłużnika.