EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI


 

Zajmując nieruchomości, komornik najpierw składa wniosek o wpis do księgi wieczystej informacji o wszczęciu egzekucji. Następnie dokonuje opisu i oszacowania nieruchomości, a wreszcie przeprowadza licytację. Cena wywoławcza wynosi ¾ wartości nieruchomości. Jeśli nie znajdzie się kupiec w pierwszym terminie, to w drugim terminie cena spada do ⅔ wartości nieruchomości. Z uzyskanej w licytacji ceny komornik pokrywa dług, a także swoje koszty, koszty biegłego, który szacuje wartość nieruchomości i koszty sądowe. Egzekucja z dochodów Najczęściej mamy do czynienia z egzekucją z dochodów. W zależności od rodzaju dochodów przepisy prawa określają, jaka kwota może być zajęta przez komornika. Egzekucja z emerytur i rent Komornik może zająć 25% emerytury lub renty dłużnika. Bezwzględnej ochronie podlega jedynie połowa najniższej emerytury i renty (obecnie najniższa emerytura wynosi 844,45 zł). Potrąceń dokonuje się od kwoty brutto. Od tej reguły jest wiele wyjątków, np. w przypadku egzekucji alimentów komornik może zająć 60% świadczenia.