EGZEKUCJA Z RUCHOMOŚCI


 

Przy dokonywaniu egzekucji z ruchomości komornik nie może zająć „niezbędnych przedmiotów domowych”, czyli pościeli, bielizny, codziennego ubrania, zapasów żywności i opału potrzebnych na okres jednego miesiąca. Nie może również zająć narzędzi i innych przedmiotów, które są niezbędne do wykonywania przez dłużnika pracy zarobkowej (może jednak zająć samochód) oraz przedmiotów niezbędnych do nauki, dokumentów osobistych, odznaczeń i przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmiotów codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową.

Spod egzekucji wyłączone zostały także przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny, np. samochód dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub wózek inwalidzki, a także komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do komunikacji osoby niepełnosprawnej.

Jeśli dłużnik ma gospodarstwo rolne i hoduje zwierzęta, musi mu pozostać jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów.

Niestety komornik może zająć posiadane przez dłużnika pozostałe ruchomości, np. telewizor, meble, komputer. Przy zajęciu musi sporządzić protokół zajęcia, a na zajętych przedmiotach umieścić informację o zajęciu. Przedmioty te mogą być następnie sprzedane na licytacji. Cena wywoławcza w pierwszym terminie wynosi ¾ wartości, a jeśli nie będzie nabywcy, to przy drugiej licytacji może zostać obniżona do połowy wartości zajętych przedmiotów. Przedmioty te mogą być również sprzedane bez licytacji, z tzw. wolnej ręki, o ile wyrazi na to zgodę dłużnik i określi minimalną żądaną cenę.